Autodoprava

  • Přepravní služby komodit, sypkých materiálů – štěrky, písky, kamenivo, zemědělské plodiny
  • Vozový park – nákladní vozidla značky MAN 31,5 t se sklopnými návěsy Schwarzmüller

Silniční přeprava štěrku, písku a kameniva zahrnuje přesun těchto materiálů z lomu nebo jiného zdroje na staveniště. Proces obvykle zahrnuje použití těžkých nákladních vozidel, jako jsou sklápěče nebo návěsy, k přepravě materiálů z lomu na staveniště.

Nakládání: Materiály se nakládají do nákladních automobilů pomocí zařízení, jako jsou rypadla, čelní nakladače nebo dopravníky.

Vykládka: Jakmile kamiony dorazí na staveniště, materiál se vyloží pomocí zařízení, jako jsou rypadla nebo čelní nakladače.

Skladování: Materiály se následně ukládají na určené místo na staveništi, kde budou dle potřeby použity.

Kontrola kvality: Je důležité zkontrolovat kvalitu materiálů před jejich použitím ve stavebnictví. Vzorky se odebírají do laboratoře, aby se otestovaly vlastnosti materiálu a zajistilo se, že splňují požadované specifikace.

Celkově je silniční doprava štěrku, písku a kameniva nezbytným krokem v mnoha stavebních projektech. Proces vyžaduje koordinaci mezi lomem, dopravní společností a staveništěm a také dodržování dopravních zákonů a předpisů. Je také důležité zkontrolovat kvalitu materiálů, aby bylo zajištěno, že splňují požadované specifikace pro stavební projekt.